ตรัง ลงตรวจสุขภาพต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เร่งทำความเข้าใจกับนายจ้าง สถานประกอบการ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจสุขภาพ นายวศิน กลั่นจิตร จัด หางานจังหวัดตรัง เผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เร่งทำความเข้าใจกับนายจ้าง สถานประกอบการ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา

ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 10 แห่ง 10 อำเภอในจังหวัดตรัง โดยเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเป็นพิเศษเพิ่มเติมในวันเสาร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกันตัง โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลสิเกา โรงพยาบาลย่านตาขาว โรงพยาบาลรัษฎา โรงพยาบาลนาโยง และโรงพยาบาลวังวิเศษ โดยทั้ง 7 โรงพยาบาล สามารถให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในวันเสาร์ได้ วันละ 50-100 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth