พม.เร่งหาขรก.ระดับสูง ขายเซ็กส์หาเงินปิดบัตรเครดิต

รักษาการปลัด พม. ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลังมูลนิธิอิสรชน เปิดข้อมูลพบข้าราชการระดับสูงขายเซ็กส์หาเงินปิดบัตรเครดิต เมื่อวันที่ 1 มี.ค.นางไพรวรรณ พลวัน รักษาการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงกรณี ที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มูลนิธิอิสรชน แถลงข่าวสรุปสถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2560 พบคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 70,000 คน ร้อยละ 10 ของคนไร้ที่พึ่ง

ที่อาศัยอยู่ในกทม. ซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งไปเป็นคนขายบริการทางเพศ และยังพบข้อมูลว่ามีข้าราชการระดับสูงไปขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินมาใช้หนี้บัตรเครดิตกว่า 2 ล้านบาท ว่า ตนทราบข่าวเรื่องนี้แล้ว อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ที่ผ่านมาปัญหาคนไร้ที่พึ่ง ปัญหาการขายบริการทางเพศนั้นได้ยิน และมีการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ตำรวจ ศาล อัยการ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว แต่กรณีที่พบว่ามีข้าราชการมาขายบริการทางเพศด้วยนั้น เพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรก จึงให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูข้อมูลว่าเป็นอย่างไร ยังไม่อยากพูดไปก่อน แต่จะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้พร้อมกับเรื่องงานด้านอื่นๆ ของพม.ในวันที่ 7 มี.ค.นี้ ที่กระทรวงพม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews