พาณิชย์ดันค้าชายแดนเร่งขยายการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น

รัฐมนตรีพาณิชย์เดินหน้าเร่งขยายการค้าและการลงทุนกลุ่ม CLMV เน้นผู้ประกอบการท้องถิ่นตามแนวชายแดน ขณะที่กรมการค้าต่างประเทศรับลูกเตรียมจัด YEN-D โปรแกรมพิเศษช่วยธุรกิจชายแดนค้าขายเพื่อนบ้าน เผยรุ่นแรกประสบความสำเร็จ ส่งวัสดุก่อสร้างไปสร้างบ้านเศรษฐีในตองยี ล่าสุดจัดรุ่น 2 เชื่อมนักธุรกิจแม่สายกับเมืองรองเมียนมาร์ ก่อนขยายไปยังจังหวัดชายแดนอื่น ๆ ปี 61

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทำโครงการผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใน CLMV ให้มีโอกาสในการทำการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มขึ้น เพราะผู้ประกอบการเหล่านี้ทำธุรกิจอยู่แล้ว หากเพิ่มช่องทางจะทำให้ธุรกิจขยายตัวและส่งผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากเติบโตตามไปด้วย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมฯ จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (YEN-D Program) ซึ่งจัดมาแล้ว 3 รุ่น สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 800 ราย มียอดการค้าขายระหว่างกันประมาณ 3,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันนักธุรกิจรุ่นใหม่มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างโดยตลอด สำหรับการขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กรมฯ มีแผนที่จะจัดโครงการ YEN-D Frontier ซึ่งเป็นโครงการย่อยของ YEN-D Program โดยจัดรุ่นแรกที่แม่สอดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอบรมให้กับนักธุรกิจในอำเภอแม่สอดและเมืองเมียวดี ผาอัน และเมาะลำไยของเมียนมา ฝั่งละ 14 คน ซึ่งขณะนี้มีการร่วมมือการทำธุรกิจระหว่างกันจำนวนมาก

“หลังจากอบรมเสร็จ ทั้ง 2 ฝ่ายมีการค้าขายกันทันที โดยมีเคสที่เรียกว่าประสบความสำเร็จ คือ การส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อไปสร้างบ้านจัดสรรที่เมืองตองยี โดยโครงการนี้เป็นบ้านเศรษฐีคิดเป็นเงินไทยหลังละ 30-50 ล้านบาท มี 50 หลัง แล้วธุรกิจคนไทยเป็นผู้จัดส่งวัสดุก่อสร้างเข้าไปก่อสร้าง” นายอดุลย์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะจัด YEN-D Frontier รุ่นพิเศษรุ่นที่ 2 ที่แม่สาย โดยมีนักธุรกิจฝ่ายไทยจากแม่สาย ภาคเหนือตอนบน 2 และนักธุรกิจของเมียนมาจากท่าขี้เหล็ก เชียงตุง ตองยี มูเซน้ำคำ รวมฝ่ายละ 20 คน กำหนดจัดวันที่ 25-29 กันยายน 2560 มั่นใจว่าจะสร้างโอกาสขยายการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการในภูมิภาคกับเมียนมาร์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนแผนงานปี 2561 กรมฯ จะยังคงเดินหน้าโครงการ YEN-D Program รุ่นที่ 4 และจะมีการจัด YEN-D Frontier รุ่นพิเศษ เน้นฝึกอบรมผู้ประกอบการในจังหวัดที่ติดชายแดนทั้งเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และขยายถึงเวียดนาม และจะลงใต้ไปถึงมาเลเซีย.-สำนักข่าวไทย