พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์

ตื่นตาไปกับเขาสัตว์และวัตถุโบราณนับแสนชิ้นอายุตั้งแต่ 100 ปีถึง 16 ล้านปีที่รวบรวมไว้ใน “พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์” นับว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียดำเนินการโดยคุณประเสริฐศรียรรยงค์ซึ่งเขาสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษในสมัยการล่าสัตว์ยังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและของทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายภายในจัดแสดงเขาสัตว์และส่วนกะโหลกของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อเน้นเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทย

เช่น เขากระทิง เขาวัวแดงเขา วัวกูปรีฯล ฯ ไฮไลต์อยู่ที่งาช้างแมมมอธยาว 2 เมตรพบในภาคอีสานและเขาเนื้อสมัน ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์ที่เขาสวยที่สุดในโลกพบบริเวณภาคกลางของไทยเพียงแห่งเดียวในโลกแต่สูญพันธุ์ไปกว่า 150 ปีแล้ว ไม่เพียงความสวยแปลกตา?น่าตื่นเต้นหากการศึกษาเขาสัตว์ยังมีประโยชน์มากมายเนื่องจากเขาสัตว์ทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์มีการสืบหาแหล่งที่มาที่อยู่อาศัยดั้งเดิมและโครงสร้างของสัตว์ทำให้สามารถจำแนกชนิดของสัตว์ได้อย่างถูกต้องรู้ถึงการดำรงชีวิตการกินอยู่อายุขัยของสัตว์หลายชนิดและยังบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในอดีตได้อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand