เวทีอบรมทักษะการสื่อสาร

“เวทีอบรมทักษะการสื่อสาร” ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษปี 3 น้องๆ เยาวชนจากโซนห้วยเมืองสัย และโซนขุนหาญ ต่างส่งตัวแทนมาร่วมเวทีนี้ ภาพพี่เลี้ยงในโครงการต่างร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผลงานของแต่ละทีมออกมาสมบูรณ์ที่สุด กว่าจะมาถึงกระบวนการนี้น้องๆ ถูกติดเครื่องมือ เติมทักษะ

ทั้งด้านการเขียน เช่น การเขียนสคริปต์ เพื่อฝึกการวางแผน การอัดวิดีโอ ที่ต้องเรียนรู้เทคนิคการถ่ายวิดีโอเบื้องต้น เพื่อให้น้องเรียนรู้ทักษะการสื่อ เทคนิคการลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ เพื่อให้น้องๆ ฝึกทักษะการจับประเด็น จนนำมาสู่ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ เพื่อให้น้องเรียนรู้วิธีดารสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง ก่อนทำการตัดต่อ พี่ ๆ จะทบทวนไฟล์วิดีโอของน้อง และสคริปต์ที่น้องเขียนมา เพื่อตรวจสอบความพร้อมของน้อง ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนตัดต่อ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth